Blue Skies

...niet alleen het festival zelf, maar ook de verbindingen, de naam, de beeldtaal en de huisstijl.HOE ER EEN DUURZAAMHEIDSFESTIVAL
IN GRONINGEN KWAM


Ons bureau was betrokken bij de geboorte van Energy Valley. De organisatie die tot taak heeft energy-gerelateerde bedrijven te clusteren en initiatieven die te maken hebben met energie-transitie te helpen stimuleren. Daarin speelt het aspect 'duurzaamheid' een cruciale rol.Onze koppeling van Energy Valley met FC Groningen zorgde niet alleen voor een letterlijk groene profilering in woord en daad van de Eredivisieclub, maar vervolgens ook voor de oprichting van de Energy Valley Topclub. Een organisatie die talrijke duurzame projecten omarmt en helpt realiseren. En niet alleen FC Groningen daarbij sponsort, maar ook verenigingen Gijs, Nic, GHHC, Lycurgus en Donar. Gasunie en Gasterra zijn daarin belangrijke stakeholders.In diezelfde periode maakten we via een opdrachtgever kennis met het gedachtegoed van Earth Charter en dan met name op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling.

Dit gedachtegoed kreeg nog een extra dimensie door de selfmade stadsfilosofe Jane Jacobs. Deze markante dwarsdenkende vrouw zette in de jaren zestig de moderne stedenbouw op zijn kop met haar pleidooi voor een behoedzame stadsvernieuwing die uitging van functiemenging, kleine bouwblokken, een mix van oud- en nieuwbouw en concentratie van voorzieningen. Duurzaam omgaan met ons erfgoed vinden we een belangrijk thema.

Vanuit één vanuit onze inspiratiebronnen, de Dutch Design Week Eindhoven, bedachten we ook de succesvolle Holland Web Week. Een evenement waarmee het Noorden en dan met name de stad Groningen zich op de kaart kon zetten. Dit met als achtergrond dat Groningen zich als dé ICT stad van ons land ontwikkelt en ‘verhalen’ daarover kan vertellen, ook om ICT talent te trekken en hier te behouden. Vanuit die achtergrond een duurzame manier van marketing; geen kostbare mediacampagnes met ‘alleen maar zenden’ boodschappen, maar een inspirerend evenement waar je bij wilt zijn. Het evenement is nu één van de pareltjes van Let’s Gro. Ook in de Dutch Design Week neemt het thema ‘duurzaamheid’ een steeds belangrijker plaats in. Juist vanuit het Noorden, waar thema’s als energietransitie, duurzaam leven, nadenken over andere manieren van vervoer, etc. etc. volop in de belangstelling staan, is een festival dat helemaal en uitsluitend in dat teken staat op haar plaats, zo vonden de initiatiefnemers.

Foto’s” impressies van en ontleend aan de Dutch Design Week 2017, met dank

 

Samen met Willem de Kok, directeur van Martiniplaza werd het idee verder ontwikkeld om het begrip ‘duurzaamheid’ te ontstoffen en toegankelijk en aaibaar te maken voor een breed publiek. Eerst werd nog gedacht aan een warenhuis vol ‘hippe’ en eigentijdse duurzame producten, vervolgens een beurs, uiteindelijk werd het een inspiratiefestival. De voorloper werd al – uitverkocht – in het voorjaar van 2017 gehouden met de zojuist benoemde festival director Jaap Adamse.

Inmiddels hebben zich behalve NDC talrijke bedrijven, instanties, organisaties en overheden als partner aangemeld. Van leasebedrijven tot provincies, van gemeenten tot zorginstellingen. De introductiefilm vind je hier: https://blueskiesfestival.nl/2017/06/15/introductiefilm/