La Compagnie

Ideeën zijn doorslaggevend

Ontdek voor wie

Ontdek met wie

Brand positioning

Brand positioning heeft als doel om bedrijven sterker in de markt te laten profileren. Het belangrijkste onderdeel van brand posititoning volgens La Compagnie in Groningen? Uw brand, ofwel uw merk. Een merk nestelt zich in het geheugen van de consument, waarin het betekenis opbouwt door tal van associaties.

We geloven juist nu in de kracht van eigentijds design: onze designstudio versterkt de visuele identiteit van merken en organisaties en geeft hen een opvallende plek in het veld. Een zijn gids in het complexe medialandschap. We bouwen samen aan een sterk merk. Een sterk merk vergroot de herkenbaarheid van uw bedrijf en het bevordert de aantrekkingskracht bij uw doelgroep.

La Compagnie

Branding geeft uw marketing namelijk inhoud en context. La Compagnie heeft een lange en brede ervaring als het gaat om naamontwikkeling en logo´s voor bedrijven en organisaties en daar in de loop der jaren een eigen methodiek voor ontwikkeld. Draagvlak binnen organisaties is daarbij een belangrijk punt. Uitgangspunt van naamkeuze en logo trajecten zijn altijd de kernwaardes van de betrokken organisaties aangevuld met de uiteindelijk gewenste positionering.

Marketing

Marketing valt onder het actief promoten van producten en/of diensten. Marketing zet het publiek tot actie of vergroot de (naams)bekendheid. Marketing draagt bij aan de merkbeleving. Onderdelen waar de tactiek de strategie ontmoet en ondersteunt zijn; logo’s, kleuren, fotografie en tone of voice. Hiermee wordt uw merk zichtbaar en tastbaar. De brand, uw merk, moet ervoor zorgen dat marketingactiviteiten een goed gevoel oproepen. Het moet interessant zijn en mensen moeten nieuwsgierig worden.

Brand positioning & merchandising

Merchandising is een belangrijk onderdeel tijdens het brand positioning proces. We verspreiden de bekendheid van uw merk en zorgen dat uw bedrijf zich beter kan profileren op de markt. Uw logo kan geprint, gegraveerd en/of geborduurd worden bijvoorbeeld pennen, t-shirts en petjes. La Compagnie heeft dit voorheen gedaan met Mistral Red Dot International. Een collectie aan kleding en petjes werden geproduceerd.

Brand positioning

Bel direct:
050 318 6367

    Contactformulier

    Meer info