De kracht van MontiPower

Monti GmbH in Hennef, Duitsland werd groot met een gepatenteerd high-tech borstelsysteem. Waarmee stalen – maar ook andere oppervlakken tot op de kern worden schoongemaakt, maar tegelijkertijd worden er door een uniek systeem ontelbare minuscule ‘putjes’ geslagen. Daardoor hechten aan te brengen coatings en beschermlagen oneindig veel beter waardoor de beschermende functie oneindig veel langer wordt behouden. Werd het zgn’ Bristle Blaster systeem’ aanvankelijk heel groot in de automobielindustrie, nieuwe innovaties maken de sprong naar inmiddels veel andere industriële (offshore, onshore) markten mogelijk. Een nieuwe marketingstrategie hoort daarbij. De kracht van Monti werd geduid door een naamswijziging in de overall communicatie : Monti werd wereldwijd Montipower.

De strategie

Hoofddoelstelling is om zoveel mogelijk beslissers in de bestaande en nieuwe werkvelden van MontiPower kennis te laten nemen van de effecten die de systemen teweeg brengen. De enorme toegevoegde waarde van de veel langere bescherming van kostbare infrawerken is daarbij de belangrijkste USP. Tweede doelstelling is om de innovaties die het bedrijf heeft ontwikkeld te communiceren. Het gegeven dat het gebruik van de systemen niet belastend zijn voor het milieu is een derde doel. Om deze doelstellingen te realiseren wordt breed ingezet op human-to-human communicatie in diverse relevante media die de verschillende markten bedienen. Internationale beurzen zijn daarbij ook essentieel. Daarbij worden de belangrijke landen waar MontiPower is gevestigd dan wel distributeurs heeft, met opvallende promoties ondersteund.

Het begin: een nieuwe huisstijl

Voor de multinational die MontiPower inmiddels is, ontwikkelden we om te beginnen een nieuwe huisstijl die wereldwijd wordt toegepast. De zgn. ‘brushes in het logo staan voor enerzijds het ruwe oppervlak van behandelde oppervlakken, anderzijds voor de coating of verflagen die er na behandeling voor aanzienlijk langere tijd hun beschermende werking blijven houden, De verschillende divisies van de MontiGroup kregen hun eigen kleur en bijbehorende duiding. De nieuwe pay off werd heel toepasselijk; ‘preparation from scratch’ en onderschrijft meteen de hoofdboodschap van MontiPower; wanneer je oppervlakten professioneel prepareert, leg je de ultieme basis voor de beste en meest langdurige bescherming van kostbare infrawerken.

crossmediaal

Voor bestaande en nieuwe markten werd tevens een nieuw design ontwikkeld waarin de zgn ‘brushes; een dominante rol spelen. Markten als offshore, onshore, pijpleidingen voor de olie, gas en waterindustrie, worden per divisie direct aangesproken waarbij de relevante beeldtaal de basis is. De markten worden geduid met aansprekende beelden van werkterreinen zoals booreilanden, pijpleidingen, on- en offshore installaties.

Een glossy voor de industriële B2B wereld?

Vanuit onze visie dat we niet geloven in BtoB of BtoC marketing maar in de ‘Human to Human Approach’ (mensen, wat ze ook doen, in welke functie dan ook – in hun hart raken met de juiste snaar of argumentatie). Deze visie die ons bureau al jaren met zeer veel succes toepast, vond haar weerslag in een human interest magazine waarin vooral mensen en hun ervaringen worden gedeeld. Waarom en hoe de producten zijn uitgevonden. De mensen achter de belangrijkste wapenfeiten en cases. Met daarbij het accent op de innovaties die het bedrijf recentelijk heeft ontwikkeld. Het magazine heeft als titel ‘Peak Times’, waarmee – sterk uitvergroot – de ‘pieken en dalen’ die de systemen van Monti in materialen teweegbrengen – worden geduid. Peak Times wordt strategisch breed ingezet als PR en sales instrument op beurzen, via direct mails etc. etc.