De Zorgverkenners

In opdracht van FB Oranjewoud werd een uitvraag uitgeschreven voor – in eerste instantie – een verkenningsfase ten behoeve van de mogelijke komst van een nieuwe zorgverzekeraar in Noord-Nederland. La Compagnie werd als bureau geselecteerd en ontwikkelde niet alleen de strategie voor de verkenningsfase, maar ook voor de eventuele komst van een nieuwe aanbieder. La Compagnie werd onder meer gekozen door haar grote ervaring in het zorg- én verzekeringslandschap.

Het zorglandschap in Nederland is complex. Er zijn enkele zeer grote aanbieders die de markt domineren. De steeds stijgende kosten door vergrijzing en terugtredende overheden op maatschappelijk/sociaal vlak zorgen voor verschraling in het zorgaanbod. Ook in het Noorden; ziekenhuizen en dorpspraktijken worden gesloten, particuliere initiatieven proberen de ergste nood op te vangen. Het onderwerp ‘zorg’ is vrijwel dagelijks in het nieuws.

Een nadere verkenning in Noord-Nederland werd onder meer daardoor noodzakelijk en nuttig  bevonden vond een breed spectrum van betrokkenen in het zorglandschap. Kan het anders? Hoe gaan we samen de toekomst in?

De zorgverkenners

La Compagnie ontwikkelde voor de eerste onderzoeksfase het concept ‘De Zorgverkenners’. Een nostalgische ‘wijkzusterauto’ werd gebruikt als communicatievehicle om daarmee ’te knipogen’ naar de tijd van het echte Noaberschap en Mienskip, de ’tijd dat we de auto van de buurman nog aanduwden als hij ’s morgens niet wilde starten’.

Het concept van de Zorgverkenners kreeg componenten van de huisstijl die in een later stadium voor de eventuele nieuwe zorgaanbieder (Noord) gebruikt kon worden.

In de huisstijl kwamen elementen van de Noordelijke samenleving en identiteit terug.

Na een eerste conceptvideo die tijdens de pitch werd vertoond, werd als definitieve ankeiler een commercial geproduceerd waarin de verkenningsfase werd aangekondigd.

Ook werden samen met Kweekvijver Noord, een supportunit van de NDC Mediagroep, pilotopnames van straatinterviews gemaakt. Flankerende posters en online en offline uitingen hoorden daarbij.

Komst nieuwe zorgaanbieder

Na enkele jaren voorbereiding is besloten voorlopig geen nieuwe zorgaanbieder in het leven te roepen. De oprichting van een dergelijk nieuw label blijkt te complex. La Compagnie was er in elk geval klaar voor.

Twee Video’s

De concept video die gebruikt werd in de aanbesteding.

De definitieve commercial. Beide films werden geproduceerd door Videobrouwers, Leeuwarden.