Omnium

Een eigen identiteit, naam en uitstraling kreeg de zorglaag binnen het TopsportZorgCentrum. Deze is te vinden op de 2e verdieping en kreeg de (multifunctionele) naam het Omnium.

In het Omnium zijn de verschillende medische en paramedische disciplines samengebracht waarvan top- en breedtesport gebruik van kan maken. We ontwikkelden hiervoor naam, logo, website en signing, waarbij de designtaal nauw verwant is met die van het centrum als geheel.