Groningen Bereikbaar

GRONINGEN BEREIKBAAR IS DE SAMENWERKINGS-ORGANISATIE WAARIN BEHALVE DE GEMEENTEN EN PROVINCIE GRONINGEN, OOK PARTNERS ALS PRORAIL, RWS EN VNO/NCW PARTICIPEREN.

Slim onderweg

Verschillende doelgroepen: van omwonenden, aanpalende bedrijven, het brede publiek tot en met specifieke stakeholders, moeten niet alleen vroegtijdig, correct en duidelijk worden geïnformeerd. De informatie moet daarbij óók toegankelijk worden aangeboden. De verschillende doelgroepen vragen soms dan ook om verschillende benaderingen rondom hetzelfde thema: ‘slim onderweg’.

Smart City

Het thema ‘Slim onderweg’ koos ons bureau gezien de ‘Smart City ambities’ van de stad Groningen. Daar hoort slim verkeersmanagement bij. Dit terrein is heel breed; van betere ontsluiting, betere doorgangsroutes voor autoverkeer, tot de aanleg van ‘superfietspaden’, c.q. fietspaden ‘Plus’. Het stimuleren van ontlastende vervoersmiddelen (fiets, e-bike, etc.) hoort daarbij.

Groningen Bereikbaar kreeg een heel eigen huisstijl, waarvan een kubistisch bouwwerk de basis is. Dit bouwwerk zal in feite nooit voltooid zijn, want een stad zal altijd een organisch proces van veranderingen ondergaan. De verschillende kubussen geven inhoud aan de verschillende projecten van het totaal-bouwwerk.

Kubisme

De kubistische huisstijl kreeg inmiddels vele uitvoeringsvarianten en werd doorgevoerd in het ontwerp van de website tot aan bouwborden, van huis-aan-huiskranten tot en met speciale acties om het gebruik van e-bikes te stimuleren.

Communicatie

Hoe verschillend de activiteiten ook zijn, het toegankelijk c.q. attractief aanbieden van de informatie is cruciaal. Strategie én implementatie zijn inmiddels ver verwijderd van de jaren ‘80 communicatie rondom ‘uitvoering publieke werken’.

Het is groen en …

Om de soms complexe (of gortdroge) onderwerpen met een twist te kunnen communiceren, bij bijvoorbeeld jongere doelgroepen, werden een virtuele vriendengroep van Groningen Bereikbaar ontwikkeld.

De Kubies!

Het werden de ‘Kubies’, alweer met een knipoog naar de kubistische huisstijl. Deze vriendengroep beleeft allerlei avonturen in en rond de stad en hebben ondertussen een ‘gidsfunctie’, om het publiek dus op een luchtige wijze op veranderingen en nieuwe mogelijkheden attent te maken.