Health i Port

HEALTH I PORT IS EEN KOEPELPLATFORM WAARIN DIVERSE STAKEHOLDERS UIT DE ZORG IN NOORD-NEDERLAND DEELNEMEN. HET IS TEVENS DE BROEDKAMER VOOR HET REVOLUTIONAIRE TOPSPORTZORGCENTRUM DAT ERAAN KOMT.

De missie van Health i Port

Health i Port heeft als missie Noord-Nederland de gezondste regio van Noord-Nederland te maken. In het platform heeft ons bureau een sterk aanjagende en verbindende rol. Het HiP heeft ook een voorbereidende en informerende rol als het gaat om de veranderingen in het zorglandschap in ons land. Steeds meer zal de samenwerking gezocht moeten worden tussen overheden, zorginstellingen, private partijen en topsport. Om op die manier het brede publiek te bereiken als het gaat om een gezonde, vitale leefstijl. Dit omvat álle aspecten, van mentale ondersteuning tot voeding, tot state of the art behandeling van (sport) of werkblessures en innovaties op het gebied van bewegingswetenschappen. Het is ook daarom dat in HiP deelnemers te vinden zijn als het Martini Ziekenhuis, Hanzehogeschool Sportstudies en bewegingswetenschappen, Inter-Psy, KPN en FC Groningen, terwijl gesprekken met andere belangrijke stakeholders in dit veld in een vergevorderd stadium zijn. Health i Port heeft als rugsponsor van FC Groningen een informerende en inspirerende rol én een lounge op de tweede ring van Euroborg die ook als broedkamer gezien kan worden voor het te bouwen Topsportzorgcentrum aan de A7 in Groningen, dat in 2018 gereed zal zijn. Gerard Kemkers is als performance manager dan ook een belangrijke spil in het geheel.

 

 

Health – Performance – Vitality

Het concept ‘Topsportzorgcentrum’ komt vanuit FC Groningen, dat al enkele jaren wist dat het trainingscomplex voor het eerste elftal ook naar Corpus den Hoorn zou verhuizen. Vanuit de basis ‘kleedruimtes, spelershome, fitness, behandelruimtes, indoor oefenruimtes’ ontstond geleidelijk aan het plan voor een multifunctioneel centrum, waarbij de cross-overgedachte van sport – gezondheid – welzijn steeds meer handen en voeten kreeg. Dit ook gevoed door het feit dat ‘Healthy Ageing’ toch al een speerpunt voor Noord-Nederland en Groningen is. Vervolgens werkte de GGZ instelling INTER-PSY als accelerator van het totaalplan en ook belangrijke partners als Martini Ziekenhuis stapten in. Dit alles vanuit een gezamenlijke visie op het totaal veranderende zorglandschap in Nederland.

 

Afgeleid design

Naast de marketingstrategie (en de implementatie daarvan) is ook de communicatie en beeldtaal belangrijk. In de door La Compagnie ontwikkelde beeldtaal is de zeshoek van het FC Groningen logo in vele 3D dimensies terug te vinden. Binnen de groene contouren is de ‘wereld van HEALTH i PORT’ te vinden. Dus beelden van gezondheidszorg, topsport én breedtesport, research, innovatie en vitaliteit in de ruimste zin van het woord.