Marketing Groningen

MARKETING GRONINGEN: VERBINDEN EN MARKETEN VAN ECONOMISCHE INITIATIEVEN GEMEENTE EN PROVINCIE GRONINGEN

Marketing economische initiatieven en trajecten

Eind 2014 werd La Compagnie door de gemeente Groningen gevraagd een masterplan te schrijven t.b.v. het beleidsplan van de gemeente, genaamd ‘De Rode Loper’. Dit plan behelst het aantrekken van meer economische bedrijvigheid en daaropvolgend het vermarkten van de daartoe bestemde bedrijvenlocaties in de gemeenten Groningen en daarbuiten. Inmiddels wordt dit traject gecoördineerd door Marketing Groningen en zijn we doende met vervolgtrajecten.

 

 

Inspireren in plaats van bedelen

Noord-Nederland maakt in economisch opzicht een fascinerende transitie door. Van zwakke economische regio verandert het beeld langzamerhand totaal. Belangrijke gamechangers zijn Groningen Seaports, Energy Valley met daarbij diverse belangrijke transitie-trajecten zoals Entrance, Energy Delta Institute en projecten rond wind- en zonne-energie.Vervolgens is er de onstuimige groei van de creatieve ICT sector in de stad Groningen en de innovaties rondom de Healthy Ageing Campus. Belangrijke vraag: hoe komen de stakeholders in deze velden aan veelbelovend talent? Hoe gaan alle USP’s van Stad en Provincie helpen niet alleen jonge mensen hier te houden, maar zelfs aan te trekken? Met het innovatieve ‘Talenten op één’ programma van FC Groningen hebben we in elk geval één inspirerend voorbeeld. Maar er zijn er veel meer. Wat ons betreft: be good and tell it.

 

 

Koppelingen

Al in 2010 koppelde ons bureau het economische programma Energy Valley aan de marketingkracht van FC Groningen. Hieruit ontstond de succesvolle Energy Valley Topclub. Het nieuw te bouwen TopsportZorgcentrum van FC Groningen krijgt zoals genoemd het thema ‘Talenten op één’. Dit was voor La Compagnie de directe aanleiding om opnieuw een kansrijke strategische koppeling te maken; nu met het economische overall thema van de Stad Groningen; City of Talent.