Waar we goed in zijn

La Compagnie geeft richting en sturing aan positioneringstrajecten. We ontwikkelen strategieën en creatieve concepten voor brandingsoperaties, salescampagnes, merkintroducties tot en met thema’s voor interne communicatie en veranderingsprocessen. We geloven juist nu in de kracht van eigentijds design: onze designstudio versterkt de visuele

identiteit van merken en organisaties en geeft hen een opvallende plek in het veld. We zijn gids in het complexe medialandschap. We mijden hypes maar kiezen voor elk traject de meest geëigende middelen om mensen in hun hart te raken. Ons werk, onze verbindende aanpak zorgt voor resultaat; engagement, traffic, reuring en sales. En daardoor voor veelal langdurige, hechte partnerships.

Onze werkwijze

Oriëntatie

Een eerste kennismakingsgesprek met ons is oriënterend en altijd vrijblijvend. Ervaring leert dat we over en weer heel snel voelen of we samen inspiratie, kennis van zaken en visie delen!

De I-Sessie

De door ons ontwikkelde i-sessie is een inmiddels beproefde methode om samen concrete stappen te maken die veel energie geven. Dit gaat over DNA, concurrentie, trends en kansen. Hier komen inspirerende inzichten, kantelingen en niet zelden concrete denkrichtingen in het volle daglicht.

De Roi Factor

Het plan staat. Volop aandacht voor de hamvraag: wat gaat de investering in marketing, interne of externe communicatie nu feitelijk opleveren? Wat zijn de exacte verwachtingen over en weer? Meten is weten en dus bouwen we vanaf de start van acties en campagnes metingen en evaluaties in.

De Uitrol

Het moment waarin plannen zichtbaar en werkelijkheid worden. Het is ook de fase waarin u merkt dat bij ons creativiteit hand in hand gaat met perfectie als het gaat om de uitvoering. We zijn 24/7 betrokken en altijd bereikbaar tijdens campagneflights.

De Nazorg fase

Wij vinden het plezierig om ook na afronding om tafel te gaan en een evaluatie over het gehele traject te hebben. Op die manier helpen we een nog hechter fundament te leggen voor een volgend project.