Vlechter

WE HIELPEN BIJ NAAMKEUZE, LOGO, HUISSTIJL ONTWERP, BEELDTAAL & COMMUNICATIESTRATEGIE.

HOE WIJ EEN FUSIE
HIELPEN VORMGEVEN

DRIE MAATSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN IN NOORD-NEDERLAND BESLOTEN TOT EEN BESTUURLIJKE FUSIE. DE PARTNERS WAREN TRIAS, VRIES, MJD GRONINGEN EN SPINN, LEEK. IN AUGUSTUS 2017 WERD DE KEUS VOOR EEN COMMUNICATIEBUREAU GEMAAKT EN DE VRAAG AAN LA COMPAGNIE WAS: HELP ONS MET EEN NAAMKEUZE TRAJECT, HET LOGO C.Q. SCHRIJFWIJZE EN DE BEELDTAAL EN DE COMMUNICATIESTRATEGIE; DE LIVE GANG IS 1 JANUARI 2018 …

 

NAAMKEUZE TRAJECT

La Compagnie heeft een lange en brede ervaring als het gaat om naamontwikkeling voor bedrijven en organisaties en daar in de loop der jaren een eigen methodiek voor ontwikkeld.Draagvlak binnen organisaties is daarbij een belangrijk punt, in dit geval werd er een werkgroep samengesteld die bestond uit afgevaardigden van de drie betrokken organisaties. Zo werd er eerste meeting met de groep belegd waarin het ‘vier-stappen-traject’ van La Compagnie werd toegelicht; 1) kennismaking en werkwijze, 2) longlist, 3) shortlist en 4) de finalist uitgewerkt in logo en beeldtaal.Dit traject is in nauwelijks 3 maanden voortvarend afgelegd met steeds ook positieve inbreng van de leden van de werkgroep onder leiding van de bestuurder Peter Elmont.

KERNWAARDES

Uitgangspunt van naamkeuze trajecten zijn altijd de kernwaardes van de betrokken organisaties aangevuld met de uiteindelijk gewenste positionering. In dit geval was de belangrijkste kernwaarde de verbondenheid met de maatschappij, met de mensen rondom de organisaties, de klanten en andere betrokkenheid. In feite praat je dan over de verwevenheid, de vervlechting met de maatschappij, de buurt, de streek en de omgeving. Vanuit het begrip ‘vlechten’ kwam vanuit de werkgroep de actieve variant daarvan: Vlechter! Met een uitroepteken als symbool van vitaliteit en daadkracht.

Het definitieve logo:

LOGO & BEELDTAAL

Vervolgens werden een aantal ontwerpschetsen rondom de naam gemaakt die opnieuw in een soort ‘workshop sfeer’ met de werkgroep werden besproken en ‘gekeurd’. Persoonlijk voorkeuren werden daarbij niet geschuwd waarna uiteindelijk de eindvorm werd gekozen. Het werd letterlijk een ‘vervlechting’ als beeldtaal, waarbij de ‘V’ als beginletter van de naam het meest dominant en leidend is. Hieronder zie je diverse schetsen uit het ontwerptraject:

Interne & Externe communicatie

Natuurlijk kregen – als het gaat om de interne communicatie – de medewerkers van betrokken organisaties de primeur van de naam, die in het Familiehotel in Paterswolde officieel werd onthuld. Hoofdrol bij deze onthulling was – afgezien van de nieuwe bestuurder die ook werd gepresenteerd – voor een dansgroep die letterlijk de ‘vlechting’ ten uitvoer brachten. Ook werd een mini-manifest door ons bureau geproduceerd, die op deze middag werd uitgereikt. In dit mini-manifest werd niet alleen de keuze van de naam toegelicht, maar ook de ambitie van de nieuwe organisatievorm.

Website & andere uitingen

De nieuwe organisatie kreeg al een voorlopige landingspagina, intussen wordt gewerkt aan een definitieve versie in tekst en beeld. Voor relaties, gemeenten en andere betrokkenen is er een aparte mailing geproduceerd.

 

Hieronder zie je de advertentie die ter introductie werd geplaatst.