Wonen, werken, winkelen

VROEGER WAS EEN WOONWIJK EEN VERZAMELING HUIZEN. NU HEEFT EEN WIJK EEN GEVOEL EN PRATEN WE OVER CONCEPTEN EN ZELFS VAN EEN MERK. WINKELCENTRA STAAN NOG VOOR EEN VEEL GROTERE TRANSITIE.

De veranderende woon, werk en winkelwereld

De maatschappij verandert. We gaan anders wonen, werken en winkelen. Het CBS voorspelde al: de komende twaalf jaar zal het aantal alleenwonenden groeien van 2,8 naar 3,3 miljoen. Dat heeft wat betreft de P van Product grote gevolgen voor de marketing. Wat en met welke strategie wordt er in de toekomst wáár gebouwd? Kunnen eenvormige Vinexwijken nog wel? Zet de trend naar kleinschaligheid en individualisme door? Wereldwijd zal 80% van de wereldbevolking straks naar stedelijke agglomeraties trekken. En hoe ziet de winkelstraat van de toekomst eruit? Ons bureau volgt deze ontwikkelingen op de voet, zeker omdat we al sinds onze oprichting als creatieve meedenker en marketeer, met projectontwikkelaars, bouwers en gemeenten betrokken zijn bij deze processen. Aan diverse woonwijken, huizencomplexen en winkelcentra in Nederland ligt ons marketingdenken (en niet zelden ook de naamgeving) ten grondslag. In ons marketingdenken worden we geïnspireerd door het gedachtegoed van Jane Jacobs, de Amerikaanse ‘stadsactiviste’ die opwindende visies ontwikkelde over ‘duurzaam wonen voor onze kinderen en kleinkinderen.’

 

 

Volg je hart, Kop van Oost & Buitenhof

Tot ons werkveld behoort de marketing en communicatie van woonwijken en nieuwe stadsdelen. Zo waren we betrokken bij de marketing en sales-thematiek ‘volg je hart’ van de wijk Kloosterveen in Assen voor opdrachtgever BAM. Ook ontwikkelden we de naam en de branding van het complex ‘Kop van Oost’; een groot appartementencomplex dat door Heijmans Projectontwikkeling letterlijk op de kop van de Oosterhaven in Groningen werd gebouwd. Ook bedachten we wijknaam ‘Buitenhof’ in Groningen omdat we de oorspronkelijke naam ‘Kranenburg’ geen recht vonden doen aan het aanpalende lommerrijke Stadspark. Maar ook verder weg, aan de Amsterdamse Gaasperplas mochten we een strategie bedenken voor de verhuur van huurappartementen in de hogere prijsklasse.

 

 

Versterk de sociale cohesie

In de marketing voor woongebieden, huizenprojecten of werkomgevingen werd in het verleden vaak alle aandacht gericht op toekomstige bewoners en werkers. Voor diverse opdrachtgevers, waaronder woningbouwcoöperaties en gemeentes ontwikkelden en ontwikkelen we communicatie voor de bestáánde bewoners. Vaak om de geloofwaardigheid van de communicatie te borgen, veelal ook om de sociale cohesie te helpen versterken. Dat doen we op vele manieren. Via gedrukte magazines en social mediacampagnes tot en met het bedenken van concepten voor sociale projecten, zoals ‘De Smederijen van Hoogeveen’; bewoners smeden samen plannen om de leefbaarheid in hun eigen buurt te verbeteren. Van idee tot en met de uitvoering, met een eigen budget. De bewoners staan samen aan het aambeeld. Voor woningcoöperatie Domesta verzorgden we de fusiecommunicatie en de nieuwe huisstijl, voor de coöperatie Woonborg doen wij de bewonerscommunicatie.